معماری امروز، معماری دیروز

معماری زمین (ساخته ی خالق) به گونه ای بوده و هست که می توانسته و می تواند افراد بی پناه را اسکان دهد؛ ولی معماری امروز (ساخته ی مخلوق) بی سرپناهان بیشتری را هر روز تولید می کند. معماری گذشته، میراث محسوب می شود ولی معماری امروز جز روسیاهی چیزی برای ما نداشته است. معماری گذشته، ابدیت است و معماری امروز، مرگ تمام ارزش ها.

شیت بندی

در رابطه با شیت بندی متاسفانه خیلی مسیر رو داریم به اشتباه می ریم. تقصیر ما نیست البته. اساتید ما هم کم کم دچار این تشویش شده بودند. در واقع ما بازیچه سوء تفاهم و سوء برداشت اساتیدمون از بوزار شدیم!

نکته مهمی که باید همه بش توجه کنیم اینه که اصولا دو جور ارائه در دنیای معماری وجود داره. یکی ارائه فنی و دیگری ارائه بازاری که هریک رو خلاصه توضیح می دم: کامل بخوانید